Cristina Mora

Literary & Film Agency

segueix-nos
Foto: Mula morta
Poesia

Mula morta

Sebastià Alzamora

Proa, Barcelona

2001

"Mula morta no és un llibre derrotista. Cal sospitar de bon de veres que no és del tot morta, la bístia. Al cap i ala fi, convindrem tots que és un símbol, i un símbol efectiu, malgrat o justament mercès a la seva agressivitat conceptual. L'animal pot tenir limitacions reproductores, però té una força quasi sobrenatural, que ens pot tirar de cul a tots. Un servidor definitivament es nega a donar-la per difunta. La imatge mental, el símbol, la seva construcció com a mite o contramite, seguint una mica la Rapsodia para el mulo de José Lezama Lima, ha donat com a resultat un llibre que, tot garbellat, queda sense necessitat de provocacions.

I on no hi ha pietat, la mula no pot finir. I en el sud, de més a més de moltes altres coses, no hi ha pietat, no hi ha cap comunió dels sants, ni res que se l’hi acosti o se l’hi assembli.” Bartomeu Fiol

 

72 pàgines
 

imprimir